Về Mac

SỨ MỆNH

Là một người tham gia lĩnh vực "KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG - BẤT ĐỘNG SẢN" trong nhiều năm, rất tâm đắc với nghề nghiệp và qua nhiều năm quản lý các công tác trong những lĩnh vực này , đã hình thành và tích lũy trong tôi với ít nhiều kinh nghiệm. Với sự hiểu biết của mình, tôi xin mạo muội được..

TÂM - TẦM

Tôi MAC ! Người đã từng là NGƯỜI HỌC VIỆC và sẽ tiếp tục là NGƯỜI HỌC VIỆC với tinh thần luôn luôn cầu thị và tiến lên. Cuộc sống không dừng lại - Bạn phải luôn hướng tới phía trước - Có thể hôm nay bạn là NGƯỜI HỌC VIỆC nhưng ngày mai bạn lại là NGƯỜI THẠO VIỆC "SINH RA..

prev_doitac next_doitac